Nota prawna

Leki bez recepty 24 » Nota prawna

NOTA PRAWNA

Serwis nie ma charakteru informacji handlowej ani nie służy analizie rynku farmaceutycznego, przedstawia wyłącznie chwilowy obiektywny obraz asortymentu w nim zawartego. 

W zakresie informacji o lekach wydawnictwo dołożyło wszelkich starań dotyczących rzetelności redakcji i aktualności informacji w zakresie asortymentu jak i informacji o lekach oraz o cenach leków. Jedyną prawnie obowiązującą informacją w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązujące akty i rozporządzenia prawne, a w zakresie informacji handlowej – oferty cenowe aptek. W zakresie informacji o lekach jedyną prawnie obowiązującą informacją o leku jest aktualna charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) oraz ulotka producenta. 

Celem serwisu nie jest również zastąpienie postępowania lekarskiego w zakresie diagnozy ani terapii. Odpowiedzialność autorów jest właściwa dla tej formy publikacji i nie jest tożsama z odpowiedzialnością wynikającą z indywidualnej porady lekarskiej.

W związku z powyższym wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z informacji zamieszczonych w tej publikacji. 

Autorzy i współpracownicy włożyli w informator swoją pracę i doświadczenie, podpisują się pod nim imiennie, zachowując pełnię praw autorskich do tej publikacji. Całość serwisu LekiOTC24.pl, jego koncepcja i układ oraz zawartość poszczególnych jego sekcji stanowi „utwór” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Wszelkie prawa do przedmiotowego opracowania są zastrzeżone. Zarówno fragment, jak i całość informatora nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody autorów i wydawcy.

Ilustracje zawarte w serwisie pochodzą z materiałów własnych oraz z serwisów: Foter (http://www.foter.com), Flickr (http://www.flickr.com) oraz Pixabay (http://www.pixabay.com), na zasadach licencji ogólnej.

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zawartych w informatorze.

MediCodex sp. z o.o.